Kontakt

* Gwiazdka oznacza pola obowiązkowe

podaj wynik dodawania: 7+6

SEKRETARIAT: + 86 888 90 00,
fax: + 86 888 90 13

E-mail: sekretariat@gminawizna.pl

URZĄD GMINY WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

http://www.wizna.pl/