Klauzula informacyjna RODO

Treść klauzuli informacyjnej RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wizna, adres: pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna. 
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Wizna: iod@wizna.pl lub: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Gminy Wizna, 18-430 Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35. 
  3. Dane osobowe przetwarzane będą   w celu   korzystania z systemu do komunikacji między mieszkańcami a Urzędem Gminy Wizna, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit a) z ww. rozporządzenia (zgody osoby której dane dotyczą) 
  4. Dane osobowe nie będą ujawniane odbiorcom innym, niż: 
    1. - podmiotom obsługującym Administratora w zakresie outsourcingu usług, z którymi Administrator podpisał umowy powierzenia, w tym BIT Spółka Akcyjna z siedzibą  w Warszawie (OO-854), przy al. Jana Pawła II 23, która utrzymuje oraz udostępnia system obsługi zgłoszeń, 
    2. - uprawnieni na podstawie przepisów prawa.  
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu usunięcia konta z systemu do komunikacji. 
  6. Przysługuje Pani Panu prawo  dostępu do treści własnych danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. 
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  niezbędne do utworzenia konta w systemie do komunikacji. 
  8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia  skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesom podejmowania decyzji przez Wójta, w tym profilowaniu.